Obs de Iemenhof

De Iemenhof is de enige openbare basisschool in het dorp Schoonebeek. Echt een (kleinschalige) dorpsschool met ruim 180 leerlingen. Er werken in totaal 10 leerkrachten (inclusief de directeur) en één onderwijsassistent, waarvan zeven met een (bijna)volledige weektaak. De groepen zijn meestal rond de 26 kinderen.
De oudere leerkrachten hebben soms een dag per week vrij. Dan worden zij vervangen. Dit schooljaar starten we met een jongste kleutergroep van 11 kinderen. De andere groep kleuters (oudste kleuters) bestaat het gehele schooljaar uit 25 kleuters.

Obs De Iemenhof

Zie RTV Drenthe

We hebben vandaag vanuit de Boekenbij € 450,- gedoneerd aan de Voedselbank.

Passend Onderwijs

Wij vinden het belangrijk ons onderwijs goed af te stemmen op de individuele leerlingen. Dus ook voor leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben. Hier hebben wij veel ervaring mee.

Lees verder >

Brede ontwikkeling

Op obs de Iemenhof vinden wij het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat wij meer aanbieden dan alleen taal en rekenen. Ook sport, culturele activiteiten, projecten, muziek, etc komen op onze school aan bod.

Lees verder >